Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar pirkdami prekes be registracijos Jūs patikite mums savo duomenis, kuriuos mes tvarkome šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais.
2. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
3. Duomenų valdytojas: UAB “Solja”
4. Solja gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.
5. Solja imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, RENKAMI ASMENS DUOMENYS, JŲ SAUGOJIMO TERMINAS IR TVARKYMO PAGRINDAS

6. Duomenų tvarkymo tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)
a) Asmens duomenys: El. pašto adresas
b) Pagrindas: sutikimas.
c) Duomenų tvarkymo (pranešimų siuntimo) terminas – 2 metai. Suėjus šiam terminui, jei neatnaujinsite savo prenumeratos, naujienlaiškiai Jums nebebus siunčiami
d) Jūs bet kada galite atsisakyti naujienlaiškio, apie atsisakymą pranešdami el. paštu info@solja.lt arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.
e) Mes pasyviai saugosime Jūsų duomenis dar 1 metus po Jūsų sutikimo atšaukimo (pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų).
f) Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es). Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.


7. Duomenų tvarkymo tikslas: Prekių pardavimas / užsakymo įvykdymas (neregistruoti vartotojai)
a) Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el pašto adresas, telefono numeris, adresas korespondencijai, telefono numeris; parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija;
b) Pagrindas: 1) Duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį. 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.
c) Duomenų tvarkymo terminas: Pirkimų duomenys (įskaitant sąskaitoje faktūroje nurodyti duomenys apie pirkėją) yra saugomi pardavėjo buhalterinėje apskaitoje 5 metus.
d) Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto prekių pristatymo būdo, su pristatymu susijusius duomenis (pageidaujamas pristatymo laikas, adresas, kita kurjeriui aktuali informacija) yra perduodama prekių pristatymą atliekančiam partneriui.                                      
e) Priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, mokėjimo informacija yra perduodama apmokėjimo paslaugą administruojančiam partneriui (Paypal, Stripe).

8. Duomenų tvarkymo tikslas: žaidimai ir loterijos

a) Jei nuspręsite dalyvauti loterijose ir žaidimuose, mes tvarkysime jūsų duomenis žaidimų, kampanijų ir (arba) varžybų, kurias organizavome mes, mūsų tiekėjai ir partneriai, administravimo tikslais.

b) Paprastai šiam tikslui tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, miestas, el. pašto adresas, telefono numeris, nuoroda į Facebook paskyrą, kai žaidimas organizuojamas Facebook socialiniame tinkle. Atsižvelgiant į žaidimo ar loterijos specifiką, gali būti reikalaujama pateikti daugiau duomenų.

c) Mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis, norėdami išsirinkti ir paskelbti laimėtoją bei susisiekti su jumis, kai perduodame prizus, laimėjimus. Nepateikę duomenų, negalėsite dalyvauti žaidime ir (arba) varžybose. Jei laimėsite, mes negalėsime jums įteikti prizo. Prieš įteikiant prizą bus patikrinta jūsų asmens tapatybė.

d) Dalyviai, nusprendę dalyvauti žaidime, taip pat duos sutikimą, kad laimėjus jų, kaip laimėtojo, duomenys (vardas, pavardė, miestas, laimėtas prizas) bus paskelbti. Informacija apie laimėtojus bus skelbiama Organizatoriaus administruojamų socialinių tinklų paskyrose. Teisės aktų nustatytais atvejais esame įpareigoti informuoti kompetentingas institucijas (pvz., Mokesčių inspekciją) apie prizą.

e) Asmeniniai duomenys, surinkti kampanijos/loterijos metu, bus naudojami tik loterijos organizavimo tikslams ir bus saugomi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo kampanijos laimėtojų paskelbimo. Vėliau duomenys negalės būti saugomi ir bus naikinami.

9. Duomenų tvarkymo tikslas: renginių organizavimas

a) Solja savo klientams gali organizuoti tiek viešą, tiek privatų produktų pristatymą ir kitus renginius.

b) Reprezentaciniais – savireklamos tikslais mes siekiame padaryti vaizdo įrašus apie kiekvieno renginio akimirkas, todėl, duodami sutikimą dalyvauti Solja renginiuose, jūs taip pat sutinkate, kad jūsų kartu su kitais renginio dalyviais nuotrauka ar vaizdo įrašas būtų paskelbta bendrovės interneto svetainėje ir paskyrose socialiniuose tinkluose.

c) Atsižvelgiant į renginio pobūdį, jame taip pat gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai, fiksuojantys įvykių akimirkas ir jų dalyvius. Todėl nusprendę dalyvauti mūsų renginiuose jūs išreiškiate savo sutikimą, kad jūsų atvaizdas nuotraukoje ar vaizdo įraše būtų paskelbtas spaudoje bei portaluose.

d) kiekvieną kartą kviesdami jus į renginį bandysime jums priminti apie fotografavimą ar renginio filmavimą;

e) Jei dėl tam tikrų priežasčių norite, kad tam tikras jūsų atvaizdas būtų pašalintas iš viešai skelbiamų Solja renginių galerijų (interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose), susisiekite su Solja.

10. Verslo partneriai, tiekėjai ir kiti asmenys

 a) Solja taip pat tvarko įvairių kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių fizinių asmenų atveju), taip pat juridinių asmenų atstovų (darbuotojų, atstovų, kitų atstovų) asmens duomenis.

b) Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys (vieta ar gyvenamoji vieta ar darbo vieta, telefonas, el. paštas), darbo vieta, pareigos, išsami informacija apie sudarytos sutarties sąlygas, informacija apie sutarties vykdymą.

c) duomenys turi būti renkami ir tvarkomi užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisinius santykius su Solja; sandorių, sutarčių ir susitarimų sudarymui, vykdymui, administravimui; plėtoti ir užtikrinti teisėtus bendrovės ir su ja susijusių įmonių interesus; dėl teisinių reikalavimų, ieškinių ar ieškinių, iškeltų prieš Solja, gynimo; tam, kad Solja laikytųsi įsipareigojimų, kurie yra taikomi pagal galiojančius teisės aktus.

e) duomenų tvarkymo pagrindas: duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba norint atlikti veiksmus duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; Duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi duomenų valdytojo teisinių įsipareigojimų; Duomenų tvarkymas yra būtinas duomenų valdytojo teisėtais interesais.

f) Duomenys tvarkomi tik tiek, kiek būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Informacija apie sudarytus sandorius turi būti saugoma visą sutarties galiojimo laiką ir 5 (penkerius) metus po sandorio pabaigos.

11. Duomenų tvarkymo tikslas: Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

a) Asmens duomenys: Kliento įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės, data, vieta, Kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita Užklausoje pateikiama informacija; Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.
b) Užklausa gali būti pateikiama per interneto svetainę www.Solja.lt, el. paštu, paštu, atsiunčiant žinutę, komentarą socialiniuose tinkluose, paliekant atsiliepimus interneto svetainėse.
c) Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių. Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsigalios galutinis sprendimas.
d) Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.
e) Solja neviešina savo susirašinėjimo su klientais informacijos. Tačiau jei kliento užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Solja pasilieka teisę atsakymą/komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.
f) Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Solja negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per Solja neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras.

12. Slapukai. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams.
a) Tuo tikslu mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.
b) Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:
Prisiminti savo nustatymus;
Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;
Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.
c) Tikimės, kad Jūs su tuo sutinkate. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus.

13. Duomenų tvarkymas Facebook/Instagram socialiniuose tinkluose

a) Rašydamas komentarus, pranešimus ar kitaip bendraudamas su mumis Facebook ar Instagram platformose (www.facebook.com/www.instagram.com), jūs turite asmeniškai įsitikinti, kad naudojatės visomis jūsų konfidencialumo garantijomis.

b) norime atkreipti dėmesį, kad asmeniniai duomenys ir (arba) bet kokia kita informacija, kurią jūs skelbiate viešos prieigos svetainėse (pvz., ant mūsų Facebook puslapio sienos ir pan.), yra matoma kitiems lankytojams; todėl prieš paskelbdami pranešimą turėtumėte įvertinti, ar norite paviešinti savo asmeninius duomenis/paskyros nuorodą; be to, turėtumėte įsitikinti, kad jame nėra įžeidžiančio, diskriminuojančio ar kitokio turinio, pažeidžiančio teisės aktus ir (arba) kitų lankytojų teises.

c) Solja turi teisę pašalinti bet kokią informaciją, kurią lankytojai paskelbė „Facebook“ puslapyje, jei tokia informacija pažeidžia įstatymus ar kitų lankytojų teises.

d) Visus jūsų savanoriškai perduotus duomenis naudojame tik tam tikslui, kuriam jūs perdavėte tokius duomenis (pvz., bendravimo su jumis tikslais, dalyvavimui žaidime, organizuojamame Facebook puslapyje ir pan.). Nekaupiame jokių papildomų duomenų apie jus ir neperduodame jų trečiosioms šalims, nebent to reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose.

e) Asmenims iki 16 metų draudžiama dalintis savo asmeniniais duomenimis Facebook puslapyje be išankstinio tėvų sutikimo. Laikoma, kad komentarai, atsakymai, dalijimasis informacija ar kiti veiksmai, kuriuos nepilnametis vykdo socialiniame tinkle, yra pateikiami gavus tėvų sutikimą.

f) Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų sutikimas, išreikštas jūsų aktyviais veiksmais: pvz., ruošiantis sekti mūsų paskyros naujienas, kai kreipiatės į mus pateikdami asmeninius duomenis, komentuodami, taisydami ir dalindamiesi mūsų paskelbtais pranešimais ir kt. Taip pat tvarkome duomenis mūsų teisinių interesų tikslais (pvz., administruoti ir užtikrinti tinkamą puslapio veikimą bei užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą).

g) Atminkite, kad lankantis Facebook puslapyje jūsų naršyklė ir (arba) mobilusis įrenginys užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriu, kuris įdiegia slapukus ir papildinius jums. Savo ruožtu Facebook renka informaciją apie jūsų veiksmus puslapyje: kokie pranešimai patraukia jūsų dėmesį, kokiuose skyriuose dažniausiai lankotės, ko ieškote ir pan. Solja nedaro įtakos renkamų duomenų apimčiai ir informuoja jus pagal turimas žinias.

Išsamią informaciją apie Facebook vykdomą duomenų tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir mastą, susijusius su jūsų teikiamais duomenimis galite rasti Facebook privatumo politikoje: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

III. DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

14. Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.). 

15. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

16. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

17. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

18. Jeigu Solja naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje www.Solja.com pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

IV. DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS UŽ ES/EEE RIBŲ

19. Paprastai duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekoniminės erdvės teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

20. Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui arba Klientas davė sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:
a) sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės ES Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
b) Šalis, nepriklausanti ES/EEE, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, ES Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
c) Gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

V. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

21. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
• žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
• teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
• pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

22. Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės į Solja.

23. Siekdami apsaugoti kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavęs prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, duomenų valdytojas turi teisę imtis papildomų veiksmų nustatyti asmens tapatybę, pvz., prašyti nurodyti kitus pateiktus aktualius anketinius duomenis ar išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu, prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, duomenų valdytojas prašymą atmes.

24. Gavus prašymą dėl bet kurios teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikus aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, prašymas bus išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių, duomenų valdytojas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai informuojant duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodant tokio pratęsimo priežastis.

25. Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymas taip pat pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei prašyme nurodytas kitas atsakymo būdas.

26. Jei bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės ir priežastys, sudarančios pagrindą atsisakyti tenkinti prašymą, apie tai bus pateiktas motyvuotas atsakymas.

VI. GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. 05 mėn. 18 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.Solja.lt